Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Ciepłowników w Polsce przy KPEC Bydgoszcz organizuje wycieczkę.

Zarząd Krajowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce udziela wsparcia protestującym pielęgniarką, walczących o poprawę swoich warunków pracy, a także o poszanowanie praw związkowych i pracowniczych.  

W dniu 18 stycznia 2020 r. w Rzeszowie dobędzie się ogólnozwiązkowa MANIFESTACJA wspierająca Nasze Koleżanki ze Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie jak i w obronie Kol. Ewy Rygiel Przewodniczącej ZOZ OZZPiP ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, która została zwolniona dyscyplinarnie. Początek manifestacji ul. Lwowska 60, Rzeszów godz. 11.00 zakończenie ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów godz. 16.00.

Zarząd Krajowy NSZZ Ciepłowników w Polsce prosi swoich członków głównie z województwa Podkarpackiego o wzięcie udziału w w/w manifestacji.

Przewodniczący Zarządu Krajowego
Sławomir Kapała

 

 

Go to top