W dniu 29.03.23024 w ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce odbyło się Zebranie Nadzwyczajne Delegatów, na którym delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2004r oraz działalność merytoryczną ZOZ za 2023r. Członkowie związku jednogłośnie przyjęli plan pracy oraz budżet na 2024r.

Społeczny Inspektor Pracy dokonał analizy stanu BHP w przedsiębiorstwie.  Przewodniczący ZOZ i członkowie Zarządu Związku zapoznali koleżanki i kolegów ze zmianami, które dokonywano Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w 2023 roku. Omówiono sprawy związane z uzwiązkowieniem w firmie oraz regulacjami płacowymi w minionym okresie. Przewodniczący Komisji Socjalnej ZFŚS poinformował o dokonanych zmianach związanych z wysokością dotacji do wczasów pod gruszą.

Go to top