Dnia 17.12.2020 r zwołano Nadzwyczajną Konferencję Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Ciepłowników w Polsce przy Grupie Celsium Skarżysko Kamienna. Na Przewodniczącego Konferencji został wybrany kol. Marek Mikos a na Protokolanta Renata Maciąg. Podczas Konferencji podjęto uchwałę o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów do władz związku. Uprawnionych do udziału w Konferencji było 26 Członków Związku, obecnych 20 którzy to jednogłośnie zagłosowali za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do władz związku.

 

Go to top