Uchwała nr 6/2021

W sprawie zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Treść uchwały:

Uchwała zasady głosowania na odległość.pdf

 

 

Uchwała nr 38/2019

W sprawie ustalenia wysokości odpisu zakładowych organizacji związkowych na rzecz NSZZ Ciepłowników w Polsce tytułem składki członkowskiej

Treść uchwały:

 Uchwała ZK nr 38 składka.pdf

 

 

Go to top