W dniu 19.04.23024 w Restauracji Antresola odbyło się Zebranie Nadzwyczajne Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy MPEC Kielce, na którym członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2023r. oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ZOZ za 2023r., przyjęli również Preliminarz na rok 2024r.

Przewodniczący ZOZ Tomasz Kumor zapoznał koleżanki i kolegów ze działaniami podejmowanymi przez Zarząd ZOZ w 2023r. oraz I kwartale 2024r. m.in. dot. porozumień płacowych, zmian w regulaminie ZFŚS. Dyskutowana była także sytuacja związana ze zmianą władz MPEC i możliwymi jej konsekwencjami.

W spotkaniu uczestniczył kolega Andrzej Matysek – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz wiceprzewodniczący wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z ramienia FZZ, który poinformował o działaniach podejmowanych przez WRDS.

Przewodniczący ZOZ
Tomasz Kumor

Go to top