ZOZ Ciepłowników w Polsce w MPEC Rzeszów Sp. z o.o. po bezskutecznych rozmowach z zarządem spółki, dotyczących regulacji płacowych, prowadzonych od miesiąca czerwca 2019r postanowiła w miesiącu wrześniu  wystąpić z żądaniami dotyczącymi przedmiotowych regulacji płacowych. Po rozmowach przeprowadzonych z zarządem spółki, prezydentem i radą nadzorczą udało się w dniu 23/09/2019 podpisać stosowne porozumienie gwarantujące podwyżkę dla wszystkich pracowników spółki.

Konferencja Wyborcza Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy MPEC Rzeszów Sp. z o.o.

Witamy

Zakładową Organizację Związkową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce

przy ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

Go to top