W dniu 22 marca 2024r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w którym brał udział wiceprzewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce, przewodniczący ZOZ w Dębicy kol. Roman Gulis. Tematyką posiedzenia była bieżąca sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz przyjęte zostały proponowane przez Dyrektora PUP w Dębicy zmiany w strukturze wydatków z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Go to top