Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Ciepłowników w Polsce przy KPEC Bydgoszcz organizuje wycieczkę.

Zarząd Krajowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce udziela wsparcia protestującym pielęgniarką, walczących o poprawę swoich warunków pracy, a także o poszanowanie praw związkowych i pracowniczych.  

W dniu 18 stycznia 2020 r. w Rzeszowie dobędzie się ogólnozwiązkowa MANIFESTACJA wspierająca Nasze Koleżanki ze Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie jak i w obronie Kol. Ewy Rygiel Przewodniczącej ZOZ OZZPiP ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, która została zwolniona dyscyplinarnie. Początek manifestacji ul. Lwowska 60, Rzeszów godz. 11.00 zakończenie ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów godz. 16.00.

Zarząd Krajowy NSZZ Ciepłowników w Polsce prosi swoich członków głównie z województwa Podkarpackiego o wzięcie udziału w w/w manifestacji.

Przewodniczący Zarządu Krajowego
Sławomir Kapała

 

 

ZOZ Ciepłowników w Polsce w MPEC Rzeszów Sp. z o.o. po bezskutecznych rozmowach z zarządem spółki, dotyczących regulacji płacowych, prowadzonych od miesiąca czerwca 2019r postanowiła w miesiącu wrześniu  wystąpić z żądaniami dotyczącymi przedmiotowych regulacji płacowych. Po rozmowach przeprowadzonych z zarządem spółki, prezydentem i radą nadzorczą udało się w dniu 23/09/2019 podpisać stosowne porozumienie gwarantujące podwyżkę dla wszystkich pracowników spółki.

Go to top