W dniach 15-17.05.2024 w  Hotelu Tajty w miejscowości Wilkasy odbył się XIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Ciepłowników w Polsce połączony z szkoleniem.

Krajowy Zjazd Delegatów otworzył przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce Sławomir Kapała, który przywitał wszystkich delegatów i gości.

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar Związku i odśpiewano hymn państwowy następnie Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała wręczył Statuetki HONOROWY CIEPŁOWNIK największe wyróżnienie naszego związku, które otrzymali: Grzegorz Krzemień przewodniczący MOZ Busko Zdrój, Krzysztof Procajło  przewodniczący ZOZ Chełm, Zygmunt Ozimkiewicz przewodniczący ZOZ Radzyń Podlaski, Krzysztof Kuciński przewodniczący ZOZ Skierniewice, Dariusz Jasiński przewodniczący ZOZ Łowicz, Krystyna Uhrynowicz przewodnicząca MOZ Ostrołęka oraz Jarosław Mysiak przewodniczący ZOZ Lubartów.

 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad KZD, który został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Mandatowa stwierdziła kworum i prawomocność KZD. 

Podczas obrad delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu Krajowego i sprawozdania przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomira Sękowskiego.

Następnie odbyło się dyskusja oraz głosowanie uchwały znajdującej się w porządku obrad, po czym poczet sztandarowy wyprowadził sztandar Związku a Przewodniczący Zjazdu zakończył Zjazd.

Po zakończonym Zjeździe odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz gości.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sławomir Kapała, po zatwierdzeniu porządku obrad  przedstawił informację z działalności związkowej i finansowej za okres od lutego do maja    2024 r. 

W następnej kolejności odbyło się głosowanie uchwał w następujących sprawach: zatwierdzenie bieżących wydatków Związku, zakupów, zorganizowania następnego szkolenia i pokrycia jego kosztów.

Następnie omówiono sprawy różne, po czym posiedzenie zakończono.

Następnego dnia odbyło się szkolenie, które przeprowadzili Inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy w Ełku dotyczące najnowszych zmian w Prawie Pracy. 

 

Przewodniczący ZK
Sławomir Kapała

GALERIA

 

Go to top