W skrócie chciałbym poinformować członków związku o posiedzeniu Zarządu FZZ, które odbyło się pod koniec października. Wszyscy członkowie otrzymali przed posiedzeniem przygotowane materiały, w których znalazły się projekty uchwał, zmiany w budżecie na 2018, propozycja preliminarzu na 2019 r. oraz podniesienie składki członkowskiej.

 

Trybunał Konstytucyjny: Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął o zgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania z zakładową organizacją związkową.

Go to top