24 – 27 marca 2024 r. odbyło się w Krynicy Zdrój posiedzenie Zarządu Głównego FZZ oraz szkolenie prowadzone przez Dyrektora Biura Prawnego FZZ Andrzeja Jankowskiego.
Członkowie Zarządu otrzymali wcześniej e-mailem porządek obrad i materiały na posiedzenie Zarządu.
Przewodnicząca Dorota Gardias przywitała wszystkich obecnych oraz dała pod głosowanie porządek obrad posiedzenia. Członkowie Zarządu przyjęli go jednogłośnie.
Następnie przewodnicząca przedstawiła i jednocześnie omówiła wykonanie planu budżetu za 2023 r., a po nim przewodniczący KKR Józef Ryl przedstawił opinię komisji do sprawozdania.
Po dyskusji Członkowie Zarządu zatwierdzili  wykonanie planu budżetu za 2023 r. oraz udzielili absolutorium Prezydium FZZ.

Następnymi omawianymi tematami były:

  • aktualna informacja o sytuacji w Zarządzie Wojewódzkim woj. małopolskiego.
  • rozpatrzenie odwołania przewodniczącego ZW woj. małopolskiego od uchwały Prezydium FZZ
  • omówienie sytuacji w poszczególnych branżach zrzeszonych w FZZ
  • informacja o działalności FZZ w Radzie Dialogu Społecznego
  • bieżące działania FZZ w ramach udziału w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 20212 – 2027
  • informacja z działalności Forum-Invest Sp. z o.o.

Ostatnim punktem były wolne wnioski.
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Wiceprzewodniczący
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Roman Harczenko

 

Bydgoszcz, 28.03.2024 r.

 

Go to top