6 - 9 listopada 2023 r. odbyło się w Krynicy Zdrój posiedzenie Zarządu Głównego FZZ oraz szkolenie aktywny partner społeczny w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Członkowie Zarządu otrzymali wcześniej e-mailem porządek obrad i materiały na posiedzenie Zarządu.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu Głównego FZZ Przewodnicząca ZW woj. opolskiego Krystyna Ciemniak uhonorowała przewodniczącą FZZ za współpracę medalem wojewody opolskiego.

Przewodnicząca Dorota Gardias przywitała wszystkich obecnych oraz dała pod głosowanie porządek obrad. 

Przewodnicząca poprosiła wszystkich wybranych przewodniczących ZW na nową kadencję, aby wystąpili i podeszli do przodu. Członkowie Prezydium pogratulowali wyboru i życzyli dobrej współpracy na rzecz FZZ i ich członków.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał zmian przedstawicieli organizacji związkowych w Zarządzie FZZ oraz przyjęcie nowych organizacji.

Następnie przewodnicząca omówiła plan budżetu na 2024 r., a po nim przewodniczący KKR Józef Ryl przedstawił opinię komisji do sprawozdania.

Po dyskusji Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt planu budżetu na 2024 r.

Następnymi omawianymi tematami były:

  • omówienie sytuacji w poszczególnych branżach
  • Prezes Forum-Invest Sp. z o.o. Antoni Duda przedstawił sprawozdanie z działalności oraz odpowiadał na zadane pytania

Ostatnim punktem były wolne wnioski.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

 

Wiceprzewodniczący
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Roman Harczenko

 

Galeria:

Bydgoszcz, listopad 2023 r.

Go to top