W hotelu „Best – Inn” w Bydgoszczy w dniach 24/25.10 2023 r. miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Członków Zarządu Wojewóctwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Otwarcia konferencji dokonał przewodniczący ZW FZZ Andrzej Arndt, który na początku wydał komendę o wprowadzeniu przez poczet sztandarowy nowego sztantaru ZW ufundowanego przez organizacje związkowe województwa kujawsko – pomorskiego, a następnie sztandary organizacji związkowych.

Kolejnym punktem było poświęcenie sztandaru przez ks. Michała Zawartowskiego.  

Po tym wydarzeniu Kol. Andrzej przywidał zaproszonych gości, którzy zabrali głos.

Następnie poprosił Kol. Haline Peplińską, której w imieniu wszystkich podziekował za wieloletnią współpracę wręczając bukiet kwiatów i pamiatkową plakietkę.

Po oficjalnym otwarciu 49 członków Zarządu (71,01%) udało się na wybory celem wybrania przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Na poczatku wybrano przewodniczacego konferencji, którym został Kol. Sławomir Wittkowicz, 

Kol. Andrzej Arndt złożył sprawozdanie z działalności ZW za okres 4 lat.

Potem wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo-Skrutacyjną.

Przewodniczacy ZW FZZ na kadencję 2023 – 2027 został ponownie Andrzej Arndt uzyskując 47 głosów.

Sześciu wiceprewodniczącymi zostali wybrani: Ewa Jędzura, Piotr Kujawa, Mirosław Cichoracki, Józef Korpusiński, Włodzimierz Sass, Sławomir Wittkowicz.

Nad prawidłowym  przeprowadzeniem wyborów czuwał mec. Andrzej Jankowski.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestniczył w konferencji  Kol. Stanisław Taube – członek Prezydium FZZ.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

 

Bydgoszcz, 24/25.10.2023 r.

 

Go to top