W dniu 20 października 2023r odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w którym uczestniczył wiceprzewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce kol. Roman Gulis z ZOZ w Dębicy. 

Tematyka plenarnego spotkania poświęcona była głównie sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, który ma poważne problemy finansowe i istnieje duże prawdopodobieństwo zamknięcia kluczowych oddziałów medycznych tej jednostki. Obecnie odziały medyczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku udzielają pomocy pacjentom i turystom z terenu całych Bieszczad. Gdyby nastąpiła likwidacja w/w oddziałów najbliższe placówki świadczące podobne usługi medyczne są w Rzeszowie oddalonym około 120 km od Bieszczad. 

 

 

 

 

Go to top