Zgodnie z ustaleniami na ostatnim posiedzeniu Zarządu ZOZ na początku stycznia przewodniczący ZOZ zwoła noworoczną Konferencję Delegatów. Spotkanie odbyło się w świetlicy przedsiębiorstwa 16 stycznia 2018 r.

Go to top