Od bieżącego roku niższe podatki od świadczeń  z ZFŚS i od związków zawodowych.

Zmiany są efektem nowelizacji z 27.10.2017 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2175).

Dnia 10 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Zakładowego NSZZ C w P w Celsium Skarżysko-Kamienna. W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Zakładowej Organizacji Związkowej i 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Go to top