W dniach 14-16.09.2022 r. w Domu Wczasowym Murzasichle miejscowości Murzasichle odbyło się kolejne szkolenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych.

Szkolenie dotyczyło ostatnich zmian prawa pracy i ustawy o pracowniczych kasach zapomogowo pożyczkowych, które przeprowadziła dr nauk prawnych Małgorzata Pundyk-Glet. 

Dyskusja i pytania, jakie padały z sali pozwoliły wyjaśnić wiele wątpliwości.

Po zakończonym szkoleniu odbyło się również posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce Sławomir Kapała. Przewodniczący przywitał, a następnie poinformował zebranych o działalności związkowej i finansowej Zarządu Krajowego za okres od ostatniego spotkania. W dalszej kolejności porządku obrad członkowie ZK podjęli 4 uchwały dot. m.in. zatwierdzenia bieżących wydatków, zakupu kalendarzy na przyszły rok, planu spotkań. 

Przewodniczący 
Zarządu Krajowego
Sławomir Kapała

>>>GALERIA>>>

Go to top