W dniu 29 lipca b.r. w Hotelu Wodnik w miejscowości Słok k/Bełchatowa odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji członkowskich wchodzących w skład Forum Związków Zawodowych.

Tematem szkolenia były Pracownicze Plany Kapitałowe, które przeprowadziła Ekspert PPK Pani Małgorzata Skorek. Zostały dokładnie omówione zasady działania, terminy wdrażania oraz korzyści wynikające z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W szkoleniu brali przedstawiciele NSZZ Ciepłowników w Polsce będą kolejne tury szkolenia dla pozostałych chętnych.

Przewodniczący
Sławomir Kapała

 

Go to top