Konferencja Wyborcza Członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy MPEC Rzeszów Sp. z o.o.

W dniu 29.05.2019 r. w świetlicy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. odbyła się konferencja wyborcza członków ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. Zwołana została przez Zarząd z powodu rezygnacji przewodniczącego z pełnienia funkcji.  Po stwierdzeniu Komisji Wyborczo – Mandatowej prawomocności Zebrania do podejmowania uchwał, Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej ZOZ za lata 2017-2018.
Po części informacyjnej przystąpiono do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym Przewodniczącym ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. na dalszą kadencję do 30.05.2021 r. wybrany został kolega PAWEŁ BABKA. Życzymy mu owocnej i satysfakcjonującej współpracy zarówno z pracodawcą jak i koleżankami i kolegami związkowcami.

Go to top