26 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Związków Zawodowych.

Na początku członkowie Zarządu otrzymali przygotowane materiały, w których znalazły się porządek obrad, projekty uchwał, sprawozdanie finansowe za 2018 r., wpłaty składek członków w 2018 r., rozliczenie lokat, rozliczenie z RDS, regulamin przyjmowania, zawieszenia i wykluczenia z FZZ.

Na początku podjęto uchwały o zmianach osobowych w składzie Zarządu oraz przyjęcie nowych członków, głównie nowych przewodniczących w Zarządach Wojewódzkich.

Następnie Członek Prezydium Krzysztof Małecki przedstawił sprawozdanie z Działalności FZZ w 2018 r. Potem członkowie Zarządu zadawali pytania. Następnie przystąpiono do głosowania. 3 osoby wstrzymały się.

Kolejnym punktem było prezentacja sprawozdania finansowego za 2018 r., który przedstawiła przedstawiciele firmy rachunkowej WILWOR przy głosie wsparcia Pani Przewodniczącej, a następnie opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Zdzisław Gnaciński. Po dyskusji przegłosowano przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonanego budżetu.

Po rozpatrzeniu wnioski KKR FZZ Zarząd postanowił udzielić Prezydium Forum absolutorium za 2018 r.

W między czasie przewodnicząca otrzymała telefon, że pracodawcy nie przyjadą na spotkanie RDS w sprawie podpisania umowy społecznej. Pani przewodnicząca opuszczała posiedzenie Zarządu, a spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Dariusz Trzcionka.

Poruszono temat Zarządów Wojewódzkich. Mają powstać dodatkowe strony internetowe dla każdego województwa. Koszt wyniósłby 39000,- . Rozgorzała się dyskusja. Jedni byli za, inni mieli wątpliwości czy trzeba wydawać taka sumę. Czy nie można stworzyć zakładek na stronie, to nic nie kosztuje. Można zwiększyć pojemność strony Forum i tam dać zakładki. Co zrobi Prezydium? Zobaczymy.

Omówienie przez Prezesa Forum Invest Sp. z o.o. Antoniego Dudę bieżącą działalność FWP. Podzielono i rozdzielone ośrodki między centralami. Nam przypadły ośrodki w Krynicy Zdrój i Międzyzdrojach, które przyjęliśmy 22.01.2019 r.  18-22.02. odbył się audyt w Międzyzdrojach, a po świętach wielkanocnych odbędzie się w Krynicy. Ośrodki nad morzem (7 budynków + mieszkanie – apartament)) wymagają dużego wkładu (dawny PRL). Jest to jednak jeden z lepszych ośrodków FWP. Są to jednak obiekty wakacyjne. Od kwietnia biuro rachunkowe Wilwor przejmie obowiązki księgowania spółki.

Po przerwie tematem przewodnim było przewodnictwo w RDS. Przewodnicząca Dorota Gardias omówiła obecny stan działalności RDS, o planowanym podpisaniu umowy społecznej przez strony, a głównym tematem była ostatnia sytuacja w oświacie. Tu referat przejął SławomirWittkowicz  Członek Prezydium Forum Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata", Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych. Przedstawił historię i rozmowy jakie toczą się z Rządem oraz ZNP i Solidarnością. 

Następnie Prawnik Biura Forum Andrzej Jankowski przeczytał uchwałę Prezydium FZZ dot: podania ilości członków związku do 30.09. danego roku i od tej ilości dana organizacja będzie płacić składki w następnym roku kalendarzowym. Również i tutaj członkowie Zarządu mieli pytania do Prezydium. Chciano przegłosować ta uchwałę jednak już nie było kworum Zarządu.

Ja od siebie przeczytałem stanowisko Zarządu NSZZ Ciepłowników w Polsce, problemy w ciepłownictwie (zostały one przekazane do biura FZZ) oraz już chyba po raz trzeci zwracam uwagę Pani Przewodniczącej, że nie powinni członkowie Zarządu wcześniej opuszczać posiedzenie Zarządu, aż nie zostanie ono zakończone. Już po raz kolejne posiedzenie Zarządu na koniec nie ma kworum – chyba, że o to chodzi Pani Przewodniczącej. Złożyłem wniosek formalny do Prezydium, aby posiedzenia Zarządu były dwudniowe, a koszt pobytu pokrywa macierzyste organizacje związkowe. Dwa razy w roku to chyba nie dużo, a można byłoby załatwić wiele jeszcze innych spraw, a nie tylko to co chce Prezydium. Problem jeszcze jeden, który chciałem poruszyć, aby przegłosował Zarząd nie było już sensu, po prostu brak było kworum.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Wiceprzewodniczący
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Roman Harczenko

Bydgoszcz, marzec 2019 r.

 

 

Go to top