Dnia 22 marca 2019 roku w sali kominkowej Ośrodka Wypoczynkowego „Łucznik” w miejscowości Sielpia k/Końskich odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Świętokrzysko – Łódzkiego.

W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych oraz goście zaproszeni. W posiedzeniu uczestniczył również Kolega Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała.

Członkowie Zarządu Okręgu podzielili się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi zmian w prawie pracy oraz przebiegającymi zmianami w regulaminach zakładowych układ zbiorowych pracy. Poinformowali zebranych o kończących się kontrolach przez biegłych rewidentów zamykających bilans ubiegłoroczny, dotyczący zysku i strat osiągnięty przez Spółki. Zasygnalizowali problemy ze składaniem sprawozdań finansowych przez poszczególne Zarządy Zakładowe wynikające z ustawy o rachunkowości wobec Urzędów Skarbowych. Podczas spotkania podjęli również temat najbliższej przyszłości dla członków Związku w myśl Kapitałowego Programu Pracowniczego. Podzielili się również problemami wynikającymi z codziennej pracy w kontaktach z pracownikami i pracodawcami z swoich Spółkach.

Ustalili, że dnia 25 maja 2019 roku w O.W. „Łucznik” miejscowość Sielpia k/Końskich odbędzie się Spartakiada „CIEPŁOWNIKÓW”, której organizatorem będzie Zakładowa Organizacja Związkowa w Końskich.

Posiedzenie przebiegało w miłej, kulturalnej i koleżeńskiej atmosferze.

PRZEWODNICZĄCY
Okręgu Świętokrzysko – Łódzkiego
NSZZ Ciepłowników w Polsce

Janusz Przybycień

Sielpia 22.03.2019 r.

 

Go to top