Relacja z Posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2018 roku. W sali Audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło sie posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Podkarpackiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Artur Rozmus. Po przywitaniu zaproszonych gości, zaproponował porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu. W głosowaniu przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium WRDS z dnia 20 grudnia 2017 roku, przyjęta została również Uchwala Nr 11 WRDS zmieniająca Uchwale Nr 3 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Prezydium i członków Podkarpackiej WRDS. Przewodniczący Podkarpackiej WRDS Pan Artur Rozmus wraz z Wojewodą Podkarpackim Panią Ewa Leniart i Marszalkiem Panem Władysławem Ortylem wręczyli akty powołania do Podkarpackiej WRDS Kol. Romanowi Gulisowi z Forum Związków Zawodowych woj. Podkarpackiego [NSZZ Ciepłowników w Polsce] oraz Kol. Kazimierzowi Rak przedstawicielowi Podkarpackiej Izby Rzemieślniczej. Następnie omówiona została sytuacja związana z wieloletnim zanieczyszczeniem powietrza na obszarze Mielca wskutek działalności firmy Kronospan. Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc przedstawił swoje stanowisko związane z problemem poszerzenia granic Miasta Rzeszowa w kontekście obecnego i przyszłego otoczenia biznesowego. Przeprowadzona została dyskusja nad sytuacją i stanowiskiem rezydentów w Województwie Podkarpackim. Podkarpacka WRDS w Rzeszowie przyjęła stanowisko w sprawie wejścia w życie norm prawnych dotyczących nowego systemu organizacji transportu zbiorowego skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Następnie zapoznano sie z ze stanowiskami WRDS z Województw; Łódzkiego w sprawie dotacji i finansowania DPS. Lubelskiego o sytuacji DPS, problemów kadrowych i wynagrodzeń. Prezydium Podkarpackiej WRDS zaproponował harmonogram posiedzeń plenarnych na rok 2018. Wstępnie zaplanowano następujące terminy; 18 czerwca, 26 września oraz 7 grudnia wraz z prośbą do członków Rady o wskazanie proponowanych spraw z uwzględnieniem w/w terminów], które mogą być przedmiotem obrad Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na tym posiedzenie zakończono.

Relacja i zdjęcia Lesław Cupryś.

 

>>>GALERIA>>>

 

 

Go to top