27 marca 2018 r. w świetlicy przedsiębiorstwa odbyła się Konferencja Delegatów ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy KPEC Bydgoszcz.

Konferencję otworzył przewodniczący ZOZ Roman Harczenko, który przywitał delegatów ZOZ.

Stwierdzono kworum, a następnie przedstawiony został porządek obrad.

Na początku przewodniczący podziękował delegatom za współpracę i wkład pracy na rzecz ZOZ oraz złożył sprawozdanie za 2017 r. Następnie księgowa ZOZ Kol. Alicja Kubiak omówiła bilans finansowy za rok 2017. Po niej głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZ Kol. Paweł Supliki, który przeczytał protokół KR ZOZ. Na koniec zwrócił się do delegatów o udzielenie absolutorium.

Delegaci podjęli uchwały dot: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi ZOZ

Przewodniczący ZOZ przedstawił delegatom preliminarz wydatków na 2018 r. Delegaci przyjęli chwały dot: zmiany kont w polityce rachunkowości oraz przyjęli plan wydatków na 2018 r.

Kolejnym punktem porządku obrad była informacja przewodniczącego ZOZ o działalności ZOZ w bieżącym roku. Omówił porozumienia z Zarządem dot: nagrody z niewykorzystanego Funduszu Płac za 2017 r. oraz przyjęcie planu Funduszu Płac na 2018 r., podpisanie planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 r. i przekazanie Zarządowi planu imprez sportowo-rekreacyjnych na 2018 r.

Następnie poinformował co się już wydarzył: spotkanie z okazji Dnia Kobiet z członkiniami związku (08.03.), XIV Indywidualne Mistrzostwa KPEC w Bowlingu (16.03.), II Grand Prix Gry w „Baśkę” (22.03.) oraz planowanych: VIII Ogólnopolski Turniej Ciepłowników w Bowlingu (Koszalin 20-22.04), Festyn Ciepłowniczy (55 lat KPEC Bydgoszcz), Spartakiada Ciepłowników (Nieborów 22-24.06), wybory w Forum Związków Zawodowych (Warszawa 14-15.05), wybory w NSZZ Ciepłowników w Polsce (Szydłowiec 24-25.05).

Przewodniczący przypomniał, że Wielki Piątek 30 marca mamy wolne za 6 stycznia, o spotkaniach Koła Emerytów w pierwszy poniedziałek miesiąca Poprosił również delegatów, aby porozmawiali z członkami związku o chorobowym. Jakie mamy podjąć stanowisko jako organizacja?

W wolnych wnioskach głos zabrał delegat Kol. Grzegorz Krzymin, który podziękował za wszystkie lata pracy, jak i działalności związkowej ponieważ w kwietniu odchodzi na emeryturę.

Na koniec przewodniczący Roman Harczenko złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i jeszcze raz podziękował za pracę na rzecz ZOZ.

Na tym konferencje zakończono.

                                                                                               P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                 ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
 przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

Bydgoszcz, 28.03.2018 r.

 

>>>GALERIA>>>

Go to top