W dniu 30.05.2023r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XXVIII posiedzenieKomitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W posiedzeniu brał udział członek naszego związku kolega Lesław Cupryś.

 

XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

30 maja 2023 r. (wtorek), godz. 10:00 – 13:00

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów, Sala Audytoryjna im. płk. Łukasza Cieplińskiego (II piętro)

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1.

Otwarcie XXVIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020

Piotr Pilch

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
(ok. 15 min.)

Przyjęcie porządku obrad

2.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022 oraz informacja nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020

·       Prezentacja

·       Dyskusja

·       Głosowanie nad uchwałą KM

Wojciech Magnowski,

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWP
(ok. 20 min.)

3.

Zmiany RPO WP 2014-2020

·       Prezentacja

·       Dyskusja

·       Głosowanie nad uchwałą KM

Wojciech Magnowski,

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWP
(ok. 20 min.)

4.

Zmiana Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020

·       Prezentacja

·       Dyskusja

·       Głosowanie nad uchwałą KM

Tomasz Zieliński,

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWP
(ok. 10 min.)

5.

Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność systemu transportowego regionu

·       Prezentacja

·       Dyskusja

 

dr Michał Wolański

Dominik Makurat

Firma: Wolański Sp. z o. o.

(ok. 20 min.)

 

6.

Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020

·       Prezentacja

·       Dyskusja

Adam Miller

Przedstawiciel Konsorcjum firm:

EGO-Evaluation for Government Organisations S.C.

LB&E Sp. z o. o.

(ok. 20 min.)

7.

Sprawy różne i podsumowanie XXVIII posiedzenia
KM RPO WP 2014-2020

Piotr Pilch

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
(ok. 15 min.)

 

Obiad

 

 

 

Go to top