Dnia 17.05. bieżącego roku z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych uczestniczyłem w Konferencji zorganizowanej przez PIP.
Tematem było "Zagrożenie przy pracach budowlanych i koordynacja bhp na budowie".
Miejscem była aula Politechniki Bydgoskiej.
Uroczyście wszystkich przybyłych przywitaj Z-ca Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Bydgoszczy Waldemar Adametz.
Następnie głos zabierali kolejni mówcy, którzy omawiali różne tematy związane z tematem konferencji m.in. rola koordynatora bhp na budowie, zagrożenie w drogowych robotach budowlanych, działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Nie da się, nie mogę, nie mam, czyli jak zabezpieczyć miejsce pracy na wysokości.

Członek Prezydium
ZW FZZ
Roman Harczenko

Go to top