W dniach 26-28. 04.2023 w obiekcie PAŁAC w KONARACH odbył się XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Ciepłowników w Polsce połączony z szkoleniem.

Pierwszego dnia Krajowy Zjazd otworzył przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce Sławomir Kapała, który przywitał wszystkich delegatów i gości.

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar Związku i odśpiewano hymn państwowy następnie Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała wręczył Statuetki HONOROWY CIEPŁOWNIK największe wyróżnienie naszego związku, które otrzymali: Anna Czupich-Pieczonka Prawnik Związku, Marek Mikos Przewodniczący MOZ Skarżysko Kamienna, Kazimierz Dylda Członek zarządu ZOZ Puławy, Przewodniczący Roman Waśkiewicz ZOZ Golub Dobrzyń.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad KZD, który został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Mandatowa stwierdziła kworum i prawomocność KZD. 

Podczas obrad delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu Krajowego i sprawozdania przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomira Sękowskiego.

Następnie odbyło się głosowanie uchwał znajdujących się w porządku obrad oraz dyskusja.

Po dyskusji Zjazd zakończono a poczet sztandarowy wyprowadził sztandar Związku. 

Po zakończonym Zjeździe odbyło się posiedzenie władz statutowych, czyli Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz gości.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sławomir Kapała, po zatwierdzeniu porządku obrad  przedstawił informację z działalności związkowej i finansowej za okres od lutego do kwietnia 2023 r. 

W następnej kolejności odbyło się głosowanie uchwał w sprawach: zatwierdzenie bieżących wydatków Związku, wyboru przedstawicieli do Zarządów Wojewódzkich FORUM Związków Zawodowych, zorganizowania szkolenia i pokrycia jego kosztów, wyboru delegatów na Krajowy Zjazd. 

Następnie omówiono sprawy różne, po czym posiedzenie zakończono.

Następnego dnia odbyło się szkolenie, które przeprowadziła pani Inspektor Dorota Dulęba z PIP dotyczące nowych regulacji prawnych i zmian w Kodeksie Pracy, które weszły ostatnio w życie a było ich całkiem sporo. 

 

Wiceprzewodniczący ZK
Paweł Frycz.

 

>>>GALERIA>>>

Go to top