Delegaci ZOZ w świetlicy przedsiębiorstwa spotkali się 19 kwietnia 2023 r.  celem wyboru nowych władz organizacji.

Na 39 delegatów obecnych było 36.

Konferencję otworzył ustępujący przewodniczący ZOZ Roman Harczenko, który przywitał zebranych delegatów. Następnie oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ZOZ, który zaproponował delegatom w imieniu KR, aby konferencji przewodniczył Roman Harczenko, a protokolantem była Alicja Łyczywek. Delegaci przyjęli wniosek KR jednogłośnie.

Przewodniczący obrad przedstawił delegatom porządek obrad, który został zaakceptowany.

Po sprawozdaniu Zarządu, Komisji Rewizyjnej ZOZ delegaci podjęli uchwały dot: przyjęcia sprawozdań i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem obrad były wybory przewodniczącego, Zarządu oraz KR.  

Delegaci ponownie zaufali ustępującemu przewodniczącemu Romanowi Harczenko, który otrzymał 33 głosy – 91,6 %, a za drugim kandydatem Piotr Jakiel głosowały  3 osoby – 8,3%.

Do Zarządu na nową kadencje w porównaniu do ubiegłej weszło 5 nowych delegatów, a do KR 2 nowych.

Skład Zarządu: Jakiel Piotr (Wiceprzewodniczący), Łyczywek Alicja (Sekretarz), Kempczyńska Joanna (Członek Prezydium), Lasoń – Łychołat Agnieszka (Członek Prezydium), Rogulski Wojciech (Członek Prezydium), Demski Mariusz, Galek Bogusław, Gawroniak Leszek, Grzelaczyk Adam, Pryłowski Robert, Przybysz Mirosław, Stanek Jarosław, Lis Janusz, Ziółkowski Jarosław.

KR: Suplicki Paweł (Przewodniczący), Czechowska Wiesława (Sekretarz), Albiński Tomasz, Mucha Maciej, Tomasik Adrian.

W sprawach innych przewodniczący przedstawił Delegatom ostatnie działania ZOZ m.in. nowe ubezpieczenia grupowe PZU, sprawa Luxmedu, fundusz płac na 2023 r., plan ZFŚS, planowane w najbliższym czasie turnieje sportowo- rekreacyjne oraz spływ kajakowy.

Na tym konferencje zakończono.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

Go to top