28 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu ZOZ. Na 15 członków obecnych było 11 (73,3%).

Przewodniczący ZOZ Roman Harczenko przywitał wszystkich obecnych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenie, który został jednogłośnie przyjęty. 

Na początku przewodniczący przedstawił obecny stan członków związku. Wymienił osoby, które odeszły na emeryturę oraz które zapisały się do ZOZ.

Następnie sekretarz ZOZ Alicja Kubiak poinformowała zebranych o finansach za 9 miesięcy. 

Kolejnymi tematami omawianymi przez przewodniczącego to okres działalności od ostatniego posiedzenia tj.

- wybory do Rady Nadzorczej i uzupełniające do Rady Pracowniczej

- realizacja planu ekonomicznego przez Zarząd KPEC

- wypowiedzenie obwodom sprywatyzowanym

- na prośbę przewodniczących ZOZ spotkania Prezesa z pracownikami na ciepłowniach

- Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa zmiany w statucie

- souveniry związkowe dla członków ZOZ

- wycieczka na Kaszuby

- miesięczne spotkania z : Dyrektorem ds Eksploatacji i ds. Technicznych

- zebrania i szkolenia NSZZ Ciepłowników w Polsce

- spotkanie z prezesem IGCO z panem Jackiem Szymczakiem 

- posiedzenie Zarządu FZZ

- sport i rekreacja: odbyte turnieje w bowlingu, zawody wędkarskie, zaproszenie na planowane turnieje w bowlingu, gry w „Baśkę”, XVIII Rzut Ligi Bowlingowej KPEC

Na koniec przewodniczący wysłuchał wolne wnioski członków Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

Bydgoszcz, 29.10.2021 r.

Go to top