Dnia 28 września 2021 r. w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce i przedstawicieli ZOZ. Gościem zebrania był Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Pan Jacek Szymczak.

Na początku spotkania Przewodniczący Zarządy Sławomir Kapała przywitał wszystkich uczestników oraz zaproszonego gościa oraz nawiązał do trudnej sytuacji w jakiej znalazła się branża Ciepłownicza.

Następnie przekazał głos Prezesowi IGCP, który przedstawił działalność izby – szczególnie w ostatnim okresie. Główne skupienie było na emisji CO2,  jak powstają dyrektywy Unii Europejskiej, transformacja ciepłownictwa w Polsce oraz działalność Urzędu Regulacji Energetyki względem przedsiębiorstw.

Kolejna cześć spotkania tyczyła się w formie, że uczestnicy zadawali pytania, a Prezes na nie odpowiadał.

Wiceprzewodniczący Roman Harczenko zaproponował, aby takie spotkania odbywała się cyklicznie np. co pół roku oraz żeby informacje o działalności IGCP również docierały do Przewodniczącego, który przesyłałby do Zakładowych Organizacji Związkowych.

Na koniec Przewodniczący Sławomir Kapała podziękował Prezesowi IGCP Panu Jackowi Szymczakowi za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się informacjami dotyczącymi ciepłownictwa. Zaproponował, aby pomiędzy związkiem a izbą była większa współpraca. Szczególnie w czasach trudnych dla ciepłownictwa. Obiecał, że wyśle do wszystkich organizacji pismo, aby przekazali problemy z którymi borykają się przedsiębiorstwa ciepłownicze. Następnie zbierze je w jedno pismo i wyśle do Pana Prezesa

Na tym posiedzenie zakończono.

Wiceprzewodniczący Zarządu
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Roman Harczenko

 

Go to top