W dniach 15-17.09.2021 r. w Hotelu Focus Centrum Konferencyjne w miejscowości Lublin odbyło się kolejne szkolenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych.

Szkolenie dotyczyło ostatnich zmian prawa pracy, które przeprowadził Mec. Andrzej Jankowski Dyrektor Biura Prawnego Forum Związków Zawodowych omówił wszystkie zmiany jakie weszły w życie w ostatnim czasie.

Bezpośrednia dyskusja i pytania, jakie padały z sali pozwoliły dogłębnie wyjaśnić wiele wątpliwości.

Miłym akcentem na zakończenie szkolenia było wręczenie za aktywną działalność przez Przewodniczącego Związku  Sławomira Kapałę w imieniu Zarządu Krajowego największego wyróżnienia jakim jest Statuetka Honorowy Ciepłownik NSZZ Ciepłowników w Polsce koledze Krzysztofowi Procajło ZOZ Chełm.

Odbyło się również posiedzeniu Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce Sławomir Kapała. Na początku Przewodniczący przywitał, a następnie poinformował zebranych o działalności związkowej i finansowej ZK za okres od ostatniego spotkania. W dalszej kolejności porządku obrad członkowie ZK podjęli 3 uchwały dot. m.in. zatwierdzenia bieżących wydatków, zakupu kalendarzy  oraz organizacji szkolenia. 

Przewodniczący 
Zarządu Krajowego
Sławomir Kapała

>>>GALERIA>>>

Go to top