Dnia 17.12.2020 r zwołano Nadzwyczajną Konferencję Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Ciepłowników w Polsce przy Grupie Celsium Skarżysko Kamienna. Na Przewodniczącego Konferencji został wybrany kol. Marek Mikos a na Protokolanta Renata Maciąg. Podczas Konferencji podjęto uchwałę o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów do władz związku. Uprawnionych do udziału w Konferencji było 26 Członków Związku, obecnych 20 którzy to jednogłośnie zagłosowali za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do władz związku.

W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego MOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy Grupie Celsium Skarżysko Kamienna został wybrany Marek Mikos.

Następnie w skład Zarządu MOZ zostali wybrani: 

  • Wilczek Leszek
  • Maciąg Renata
  • Suwara Ewelina

Komisja rewizyjna:

  • Rzeszowska Elżbieta
  • Głuch Aneta

 

Przewodniczący Konferencji

Marek Mikos

Go to top