W świetlicy Klubu Sportowego „Gwiazda” Bydgoszcz odbył się czwarty ostatni turniej

V Turniej Grand Prix KPEC Bydgoszcz gry w „Baśkę”

Grano trzy rundy. Po ich rozegraniu zostały podliczone punkty.

Następnie Komisja ds. Sportu i Rekreacji przy ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy KPEC Bydgoszcz podsumowała cały cykl turnieju.

Do klasyfikacji końcowej zaliczane były z czterech turniejów trzy najlepsze uzyskane wyniki. Najgorszy rezultat był odrzucony.

Uroczystego zakończenia dokonał Przewodniczący ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce przy KPEC Bydgoszcz Roman Harczenko.

Pierwszych trzech zawodników otrzymało pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody, a kolejni wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody.

Wyniki IV rundy

Wyniki końcowe

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

Go to top