Wybory w ZOZ przy EC Sp. z o.o. w Skierniewicach.

 W dniu 7 grudnia 2018 r. w Skierniewicach odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze zakładowej organizacji związkowej przy EC Sp. z o.o. które dokonało wyboru nowych władz na funkcję Przewodniczącego wybrano kol. Krzysztofa Kucińskiego.

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ciepłowników w Polsce Sławomir Kapała. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierował do ustępującego Przewodniczącego Jarosława Dąbrowskiego, który od początku powstania ZOZ kierował zakładową organizacją związkową.  Następnie wręczył najwyższe wyróżnienie statuetkę Honorowy Ciepłownik kol. Zdzisławowi Solipiwko oraz pogratulował nowo wybranym władzom i życzył powodzenia w pracy w następnej kadencji. 

Go to top