W skrócie chciałbym poinformować członków związku o posiedzeniu Zarządu FZZ, które odbyło się pod koniec października. Wszyscy członkowie otrzymali przed posiedzeniem przygotowane materiały, w których znalazły się projekty uchwał, zmiany w budżecie na 2018, propozycja preliminarzu na 2019 r. oraz podniesienie składki członkowskiej.

Na początku podjęto uchwały o zmianach osobowych w składzie Zarządu oraz przyjęcie nowych członków.

Potem podjęto uchwałę dot: powołania na stanowisko Sekretarza Generalnego FZZ Bogdana Studenckiego.

Następnie zostały przedstawione zmiany w projekcie budżetu na 2018 r. oraz opinia Komisji Rewizyjnej. Po burzliwej dyskusji głównie dot: przekroczenia budżetu, która zostanie pokryta z lokat  - przegłosowano uchwałę korekty budżetu. (7 osób wstrzymało się). Również toczyła się rozmowa dot: rozliczenia kongresu, która również nie była jasna dla członków Zarządu.

Kolejnym punktem było przyjęcie planu preliminarzu wydatków na 2019 r. Został on przedstawiony przez przewodniczącą FZZ Dorotę Gardias i panią z biura rachunkowości, która prowadzi finansowość FZZ. Kilka pytań i wyjaśnień, głównie dot: że przekroczony zostanie plan wpływów do zaplanowanych wydatków i jak zostanie pokryta strata. Preliminarz wydatków przez Zarząd został przyjęty (4 osoby wstrzymały się).

Następnym punktem była informacja dot: Funduszu Wczasów Pracowniczych i założenie spółki Forum-Invest Spółka z o.o. oraz podziału spółki w uzgodnienie z NSZZ Solidarność i OPZZ.

Omówiono i zatwierdzono struktury zasad wyborczych Zarządów Wojewódzkich i struktur terenowych FZZ.

Przedostatnim punktem porządku obrad była propozycja kwoty nowych składek na rok 2019. Członkowie Zarządu otrzymali w materiałach 3 propozycje, a przed dyskusja nową 4 propozycję. Już przed dyskusją kilku członków Zarządu opuściło posiedzenie Zarządu i była obawa czy jest kworum. Zaproponowana propozycja była w różnych kwotach w zależności od ilości członków. Padały z sali różne propozycje oraz dlaczego nie podjęto tych rozmów podczas majowego kongresu. Osobiście uważam, że wszyscy powinni płacić równą kwotę, a nie od ilości członków. Przecież składka jest od członka, a nie organizacji. Szkoda, że ten temat został zaplanowany na koniec obrad. Najpierw przyjmujemy projekt preliminarzu na 2019, a potem rozmawiamy o składkach. Uważam, że Pani przewodnicząca myślała, że przejdzie ta uchwała bez problemu. A tu niespodzianka. Niestety 18 członków było za, 20 przeciw, 1 się wstrzymał. Gratuluję Pani przewodniczącej takiej operatywności i chyba pewności!!! Trzeba się chyba głęboko zastanowić co dalej?

Ostatni punkt obrad realizacja wniosków V Kongresu FZZ została przeniesiona na najbliższe posiedzenie zarządu ponieważ nie było już kworum zarządu.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

 

Wiceprzewodniczący
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Roman Harczenko

 

Bydgoszcz, listopad 2018 r.

Go to top