Przedstawiciele ZOZ Spotkali się w dniach 16-18 września w Hotelu Przedwiośnie w Mąchocicach Kapitulnych zaczynając od szkolenia w tematach: Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które przeprowadziła inspektor pracy Pani Dorota Dulęba.

Drugiego dnia odbył się Krajowy Zjazd Delegatów rozpoczął go Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała witając wszystkich delegatów oraz gości.

W związku ze śmiercią Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego jednocześnie Przewodniczącego ZOZ w Skarżysku- Kamienna, przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci naszego kol. Janusza.

Następnie przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała wręczył trzy Statuetki HONOROWY CIEPŁOWNIK największe wyróżnienie naszego związku, które otrzymali: Sławomir Sękowski ZOZ Wieluń, Sławomir Barzycki ZOZ Gorzów W., Marian Siejka ZOZ Bełchatów.

Podczas obrad delegaci wysłuchali sprawozdania zarządu krajowego za 2019 rok i sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawionych przez przewodniczących.

Po wysłuchaniu sprawozdań i krótkiej dyskusji delegaci podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.

Na koniec zostały omówione przez wszystkich obecnych bieżące problemy w Zakładowych Organizacjach Związkowych.

 

Przewodniczący
Zarządu Krajowego
Sławomir Kapała

 

GALERIA>>> 

Go to top