Posiedzenie Zarządu Okręgu Świętokrzysko – Łódzkiego

Dnia 13 marca 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Zacisze” w miejscowości Krzyżanowice Dolne odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Świętokrzysko – Łódzkiego.

W posiedzeniu udział wzięli Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych oraz kolega Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała.

Członkowie Zarządu Okręgu podzielili się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności w Zakładach Pracy oraz problemami wynikającymi z codziennej pracy w kontaktach z pracownikami i pracodawcami z swoich Spółkach. Poinformowali się wzajemnie o zyskach lub stratach osiągniętych przez Spółki. Zasygnalizowali problemy ze składaniem sprawozdań finansowych przez poszczególne Zarządy ZOZ wynikające z ustawy o rachunkowości wobec Urzędów Skarbowych.

Ustalili, że Spartakiada „CIEPŁOWNIKÓW”, której organizatorem miała być Zakładowa Organizacja Związkowa z Buska Zdroju się nie odbędzie w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego oraz postanowili wystąpić z sugestiom, aby Zarząd Krajowy rozważył przesunięcie Krajowego Zjazdu Delegatów.

Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego Statuetki „Honorowy Ciepłownik” koledze Henrykowi Smusowi członkowi Zarządu ZOZ w Końskich.

Posiedzenie przebiegało w miłej, kulturalnej i koleżeńskiej atmosferze.

PRZEWODNICZĄCY
Okręgu Świętokrzysko – Łódzkiego
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Janusz Przybycień

Go to top