Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej odbyło się dniu 13 lutego 2020r. w Hotelu Świętokrzyskim w Suchedniowie.                               

       Posiedzenie Zarządu Krajowego zaczęło się od przedstawienia informacji z działalności merytorycznej oraz szczegółowego sprawozdania finansowe za 2019r., które zostało przyjęte przez Zarząd. Następnie Zarząd Krajowy przyjął między innymi plan budżetu na ten rok, wyraził zgodę na zmianę umowy dotyczącej świadczenia porad prawnych dla związku o dokonaniu zakupu materiałów promocyjnych oraz podjęto decyzję o zwołaniu w kwietniu nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów połączonego z szkoleniem.

 

Go to top