ZOZ Ciepłowników w Polsce w MPEC Rzeszów Sp. z o.o. po bezskutecznych rozmowach z zarządem spółki, dotyczących regulacji płacowych, prowadzonych od miesiąca czerwca 2019r postanowiła w miesiącu wrześniu  wystąpić z żądaniami dotyczącymi przedmiotowych regulacji płacowych. Po rozmowach przeprowadzonych z zarządem spółki, prezydentem i radą nadzorczą udało się w dniu 23/09/2019 podpisać stosowne porozumienie gwarantujące podwyżkę dla wszystkich pracowników spółki.

 

Go to top